XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Szanowni Państwo,

przesłuchania uczestników edycji recytatorskiej XI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego km. Włodzimierza Pietrzaka odbędą się 18 stycznia 2020 roku w Turku. Miejsce i godzina zostaną podane na zawiadomieniach wysyłanych indywidualnie uczestnikom i opiekunom.

Regulamin FOTO Konkurs Pietrzaka11

Regulamin Konkursu Plastyka Pietrzak 11

Regulamin-RECYTACJA-Konkurs-Pietrzaka-11 (4)

 

Szanowni Państwo,

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się pod  Honorowym Patronatem:

– Jego Ekscelencji  Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego

–  Jego Ekscelencja Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Ordynariusza Włocławskiego

–  Elżbiety Leszczyńskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

–  Dariusza Kałużnego, Starosty Tureckiego

–  Jarosława Szarka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

–  Marleny Maląg, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs trwa od 2 września 2019 roku, prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 9 grudnia 2019 roku. Przesłuchania recytatorów odbędą się w styczniu 2020 roku. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. odbędzie się 29 lutego 2020 roku w Turku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie:

plastyczną, fotograficzną i recytatorską  (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac:

Edycja plastyczna i fotograficzna:

– Polska, moja Ojczyzna

– Natura

– Moja rodzina

– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…

– Moje Spotkanie w Lednicy

Format prac plastycznych – A4,   fotograficznych – 20×30 cm.

Można nadsyłać maksymalnie po 5  prac.

Uczestnicy edycji recytatorskiej przygotowują trzy wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie: www.civitaschristianaturek.eu

Prace fotograficzne będą oceniane przez profesorów i adiunktów z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prace plastyczne i recytacje ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, monety kolekcjonerskie, aparaty fotograficzne, książki, pobyty weekendowe w pięknych zakątkach Polski.

Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie:

www.civitaschristianaturek.eu

Przez 10 lat udział w konkursie wzięło 11 tysięcy 783 uczestników z Australii,

Austrii, Białorusi, Czech, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA.Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.
z poważaniem

dr Beata Michalak – Konieczna

Przewodnicząca Kapituły

Międzynarodowego Konkursu Artystycznego
im. Włodzimierza Pietrzaka
________________________________________________
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Rada Oddziału w Turku
ul. Kolska Szosa 10/21
62-701 Turek
woj. wielkopolskie
POLSKA
e-mail: kancelaria.civitasturek@interia.eu
www.civitaschristianaturek.eu

 

 

 

.