Włodzimierz Pietrzak

ps. „Balk”, „Andrzej Ados”, „Juliusz Wolden” (ur. 7 lipca 1913 w Warszawie, zm. 22 sierpnia 1944 tamże) – polski poeta, prozaik i krytyk literacki.

W 1931 ukończył Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, w którym w latach 1928–1931 redagował szkolne pismo „Świt”. W latach 1931–1935 studiował na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczył w działalności uniwersyteckiego Koła Polonistów. Należał do klubu „S”. Po studiach był urzędnikiem w Funduszu Pracy. Publikował w kilku pismach literackich. Od 1937 działał w organizacji Związek Młodej Polski. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Młoda Polska„. Podczas okupacji hitlerowskiej aktywnie działał w podziemnym życiu kulturalnym. Był wtedy współredaktorem pisma „Pobudka„. Związany z Konfederacją Narodu – był redaktorem jej organu – pisma „Nowa Polska„. Pisał wiersze dotyczące problematyki ideowej i moralnej, a także bliskie konwencji katastroficznej. Uczestniczył w tworzeniu miesięcznika „Sztuka i Naród„.

Uczestnik powstania warszawskiego, zginął w 20. dniu walk na Starym Mieście. OdznaczonyKrzyżem Walecznych. Pochowany na Powązkach Wojskowych.

Od roku 1949 przyznawana jest nagroda jego imienia. Jego imię nosi również Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, oraz organizowany przez nią ogólnopolski konkurs literacki.

Publikacje

1933 – S. Poezje (z Ryszardem Matuszewskim i Janem Kottem)
1936 – Prawo drapieżne
1938-1944 – Między Wschodem i Zachodem (nie zachowało się w całości)
1943 – Skrzydła

Z pism Włodzimierza Pietrzaka(pośmiertnie, zebrane przez Z. Lichniaka):

1955 – Rachunek z dwudziestoleciem
1956 – Lot jaskółek (część cyklu Między Wschodem i Zachodem)
1957 – Miscellanea krytyczne
1977 – Myśli
2012 – Literatura sumieniem narodu. Wybór pism

 

O nim

1955 – Zygmunt Lichniak: Skazany na szukanie. Rzecz o Włodzimierzu Pietrzaku. Halina Sutarzewicz – Włodzimierz Pietrzak- jeden czy dwu? http://www.info.kalisz.pl/pisma/pietrzak.htm

 .