VI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesłanie prac konkursowych. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

pLAKAT2015

.