IA Nagroda Foto 13-16 MAKSYMILIAN POLKOWSKI z PROSZOWIC

.