Gala Ogólnoposkiego Finału Konkursu Plastycznego

W sobotnie przedpołudnie 15 listopada w Niepublicznym Przedszkolu „Magiczna Chatka” w Turku odbyła się niecodzienna uroczystość Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Na konkurs napłynęło 260 prac przygotowanych przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli samorządowych, prywatnych i katolickich z całej Polski. W nadesłanych pracach dzieci przestawiły postać Papieża Franciszka.

Jury pod przewodnictwem dr Anny Sobczyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśliło bardzo wysoki poziom nadesłanych prac plastycznych, a do ścisłego finału wybrało dziesięć, biorąc pod uwagę oryginalność podejścia do tematu, ciekawe rozwiązania formalne (kolorystyczne i kompozycyjne), wykorzystanie różnych środków wyrazu plastycznego (plama, kreska) oraz ekspresję. W szczególny sposób jury zwróciło uwagę na wychwycenie i ujęcie cech charakterystycznych dla Ojca Świętego, Papieża Franciszka.

Uroczystość finałowa zgromadziła laureatów, ich rodziny, przedstawicieli władz samorządowych, a także duchowieństwo i media.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Martyna Bartosik, lat 6, Zespół Szkół w Przykonie, Przedszkole w Przykonie, Anna Kędziora, lat 3, Niepubliczne Przedszkole „Magiczna Chatka” w Turku, Alicja Grabowska, lat 5, Niepubliczne Przedszkole „Magiczna Chatka” w Turku, Katarzyna Rosiak, lat 6, Przedszkole Samorządowe nr 3 „Bajkowe Przedszkole” w Turku, Natalia Flaszak, lat 5, Katolickie Przedszkole Parafialne im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi, Aleksandra Ojczyk, lat 3, Przedszkole nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie, Natalia Janiak, lat 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, Odział Przedszkolny w Piekarach. III Nagroda przypadła Oliwii Owczarek, lat 5, Publiczne Przedszkole nr 27 „Radość” w Kaliszu, II Nagrodę otrzymała Hanna Chmielewska, lat 6, Przedszkole w Bukowie Namysłów. Zwyciężczynią konkursu została Dominika Szulc, lat 5, Niepubliczne Przedszkole „Magiczna Chatka” w Turku.

Wyróżnieni i laureatka III miejsca otrzymali nagrody książkowe, a laureaci dwóch najwyższych nagród tablety ufundowane przez starostę i burmistrza miasta Turku.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski; Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Meringa, Biskupa Włocławskiego, przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego; Zbigniewa Bartosika, Starosty Tureckiego, Zdzisława Czapli, Burmistrza Miasta Turku. Patronat medialny objęła KAI, TVP1, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Radio Niepokalanów, Radio Fara z Przemyśla , Katolickie Radio Zamość, portal internetowy iTurek i Tygodnik Lokalny Echo Turku.

Organizatorem konkursu był Maciej Konieczny – przewodniczący Rada Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Turku.
 NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE PRACE

 

ROZDANIE NAGRÓD

Protokół z posiedzenia obrad jury II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Na II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci” wpłynęło 260 prac z całej Polski.

Jury Konkursu w składzie:

Przewodnicząca – dr Anna Sobczyk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sekretarz – dr Beata Michalak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizator – Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku

Członek- mgr Ewa Kowalczyk – Wiśniewska,
Doradca Metodyczny w zakresie plastyki przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

Zosia Wiśniewska lat 5 z Przedszkola Bajkowego w Kaliszu

po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami oraz po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 roku jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

Wyróżnienie: MARTYNA BARTOSIK lat 6 Zespół Szkół w Przykonie,
Przedszkole w Przykonie

Wyróżnienie: ANNA KĘDZIORA lat 3 Niepubliczne Przedszkole „Magiczna Chatka” Turek

Wyróżnienie: ALICJA GRABOWSKA lat 5 Niepubliczne Przedszkole „Magiczna Chatka” Turek

Wyróżnienie: KATARZYNA ROSIAK lat 6 Przedszkole Samorządowe nr 3 „Bajkowe
Przedszkole” Turek

Wyróżnienie: NATALKA FLASZAK lat 5 Katolickie Przedszkole Parafialne im. bł. Edmunda Bojanowskiego Łódź

Wyróżnienie : ALEKSANDRA OJCZYK lat 3 Przedszkole nr 42 Sióstr Urszulanek Uni Rzymskiej Kraków

Wyróżnienie: NATALIA JANIAK lat 6 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej
Oddział Przedszkolny Piekary

III Nagroda: OLIWIA OWCZAREK lat 5 Publiczne Przedszkole nr 27 „Radość” Kalisz
II Nagroda: HANNA CHMIELEWSKA lat 6 Przedszkole w Bukowie Namysłów

I Nagroda: DOMINIKA SZULC lat 5 Niepubliczne Przedszkole „ Magiczna Chatka” Turek

Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prac. Dokonując wyboru wyróżnionych i nagrodzonych prac jury brało pod uwagę oryginalność podejścia do tematu, ciekawe rozwiązania formalne ( kolorystyczne i kompozycyjne ), wykorzystanie środków wyrazu plastycznego ( plama kreska) oraz ekspresję.
W szczególny sposób jury zwróciło uwagę na wychwycenie i ujęcie cech charakterystycznych dla Ojca Świętego, Papieża Franciszka.
Podpisy Członków komisji
Kalisz, 4 listopada 2014

franciszek (14) franciszek (23)  franciszek (68)franciszek (32)

.