FINAŁ XI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO im. WŁ. PIETRZKA

Rozbudzić uważność na drugiego człowieka

Za nami 11 edycja Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im.Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. W tym roku w konkursie fotograficznym w kategorii najstarszej nie przyznano głównych nagród. Za to można mówić o coraz większej ekspansji konkursu w środowiskach lokalnych, o czym może świadczyć większa niż wcześniej liczba nagrodzonych młodych mieszkańców naszego powiatu.

Przez 11 lat w konkursie wzięło udział blisko 13 tysięcy młodych ludzi (12.953) z Polski Australii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Republiki Południowej Afryki, Chin, Norwegii, Libanu, Kazachstanu, Czech, Włoch, Białorusi czy  Ukrainy. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wychowawczych czy terapeutycznych, często z ośrodków wiejskich lub małych ośrodkach miejskich. Jego organizatorem jest turkowski oddział Civitas Christiana, a dyrektorem artystycznym Maciej Konieczny, pomysłodawca konkursu, któremu udało się zachęcić do współpracy kilka akademickich ośrodków, jak łódzką filmówkę czy kaliskie wydziały Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbywa się w trzech kategoriach artystycznych: plastycznej, fotograficznej oraz recytatorskiej. Jego nieodmiennym celem, jak mówią organizatorzy, jest promowanie i zachowanie od zapomnienia twórczości Włodzimierza Pietrzaka – poety, krytyka literackiego, żołnierza AK, który zginął podczas powstania warszawskiego.

Gala podsumowując konkurs odbyła się tradycyjnie w turkowskim liceum, jeszcze przed odczytaniem oficjalnych wyników władze Stowarzyszenie Civitas Christiana postanowiły uhonorować odznaką Civitas Christiana osoby, najbardziej zaangażowane

w organizację konkursu, czyli: profesor Marek Szyryk i prof.Tomasz Komorowski z łódzkiej szkoły filmowej, Izabela Płonka – reprezentująca jednego z głównych sponsorów Tłocznię Soki Domowe oraz członek stowarzyszenia Mirosława Pankowska.

W tegorocznej edycji konkursu  w części fotograficznej, które podobnie jak konkurs plastyczny odbywał się w trzech obszarach tematycznych: – Polska, moja Ojczyzna, Natura, Moja rodzina,  Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna…, Moje Spotkanie w Lednicy, jury oceniało 272 fotografie z Polski, Białorusi i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kazachstanu i Litwy. -To była bardzo miła praca dla nas – mówił czytając pokonkursowy protokół  prof. dr hab. Marek Szyryk. -Myślę, że najważniejsze, by młodzi ludzie zostali z pewnym bagażem  wrażliwości i kiedy później życie pozbawi ich pasji

i rzuci w nurt pracy i rodziny, czyli tak zwanego szarego życia, by pozostała im ta uważność na drugiego człowieka.

W kategorii najmłodszej tej części konkursu (9 a 12 lat) III nagrodę przyznano Amelii Nicie z Dąbia, II nagrodę Marcie Piestrzyńskiej z Dobrej a I nagrodę otrzymał Tomasz Piotrowski z Lublińca. W kategorii 13-16 lat wyróżnienie otrzymali Gabriela Chałupniczak z Brudzewa, Daria Górna z Rzymska oraz Oliwia Ubysz z Turku. III nagrodę przyznano Jakubowi Wójcikowi z Dęblina, II nagrodę – Adrianowi Grzesiak ze Stefanowa koło Dobrej, I nagrodę Maksymilianowi Polkowskiemu  z Proszowic.

W kategorii 17-25 lat jury postanowiło wręczyć jedynie wyróżnienia. Otrzymali je Emilia Grabowy z Bytomia, Daria Łukaszenia z Białorusi oraz Iryna Tsybulkina z Białorusi.

Tradycyjnie pod względem liczebności prac bezkonkurencyjna była część plastyczna. W której na  konkurs nadesłano 869 prac z Białorusi, Chin, Kazachstanu, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy. Jury, któremu przewodniczyła dr Anna Sobczyk–Gąsiorek z Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego w Kaliszu UAM Poznań w kategorii 3-6 lat wyróżniło Antoninę Machowicz z Kalisza, przyznało dwie III nagroda – Karolinie Chwała z Warszawy oraz Hannie Grochowskiej z Celestynowa, II nagroda  powędrowała do Po Chi, Angelo Chan Z Hongkong z Chin a I otrzymała Łucja Jarosz Z Wrocławia. W kategorii 7-12 lat wyróżnienie – Anna PAWEŁCZAK z Lublina i Antonina Pietrzak z Przykony, III i II nagrodę otrzymała Zofia Sokołowska z Leszna, a I Oliwia Jałoszyńska z Czarnej Dąbrówki. W kategorii 13-17 lat wyróżnień nie było, III nagroda powędrowała do Dominiki Pęczek z Gliwic, II do Emilii Chrzczonowskiej ze Starego Lubiejewa, a I nagrodę otrzymała Anna Borowyk z Kijowa na Ukrainie. W kategorii 18-25 lat wyróżnienie – Piotr Maik z Kalisza, III nagroda – Wiktoria Petrycka z Bytomia, II nagroda – Julia Koziej z Piekar Śląskich i I nagroda – Natalia Morawiec z Piekar Śląskich.

Część recytatorska z powodów organizacyjnych, bo odbywa się tuż przed galą finałową, jest najmniej obsadzona. W tym roku zgłosiło się do niej 29 uczestników, których oceniało jury pod przewodnictwem dr Małgorzaty Ratajczyk z Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kategorii 9-12 lat wyróżnienie przyznano Adrianowi Gobuckiemu z Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Otrzymał on też nagrodę specjalną przyznawaną przez dyrektora Konkursu Macieja Koniecznego. Z kolei III nagrodę przyznano Wiktorii Gryguć ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, II nagroda: Paweł Marczyński ze Szkoły Podstawowej w Przykonie i I nagroda: Tatiana Smak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. Kategoria 13-16 lat wyróżniono dwóch recytatorów: Michała Buczyńskiego z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku oraz Adę Figiel z Liceum Ogólnokształcącego w Górze. III nagrodę przyznano Miłoszowi Ćwikowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, II Faustynie Skrobańskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, I nagrodę – Aleksandrze Kosek z I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach. Kategoria 17-23 lat: III nagroda – Natalia Krotowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, II nagroda: Kamil Śmietański z Zespołu Szkół M. Kopernika w Koninie, I nagroda – Kacper Trzpil z Liceum Ogólnokształcącego w Górze.

Upominki i nagrody, jakie otrzymali zwycięzcy i wyróżnieni swoją wartością i atrakcyjnością nie różniły się od tych sprzed roku czy dwóch. Były wśród nich piękne albumowe wydawnictwa,  banknoty kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego czy Mennicy Polskiej, aparaty fotograficzne, vouchery na pobyty weekendowe w hotelach Hilton Gdańsk czy Ibis Poznań, słuchawki, radioodtwarzacze, mikrowieże, tablety czy słodkie upominki.

-Niedawno dowiedziałem się od profesora Janusza Tylmana (przewodniczący jury fotograficznego – przyp. autora), że trzech uczestników tego konkursu są studentami łódzkiej filmówki, także jedna uczestniczka studiuje obecnie w szkole teatralnej w Warszawie – mówił Maciej Konieczny, podkreślając znaczenie w rozwój talentów młodych ludzi takich projektów, do jakich należy także Międzynarodowy Konkurs im. W. Pietrzaka. W jego wystąpieniu nie zabrakło również osobistych odniesień, kiedy zauważył, że to pierwszy konkurs bez obecności jego ojca Jana Koniecznego, wieloletniego radnego powiatowego i wychowawcy wielu pokoleń turkowian, który zawsze zasiadał na widowni. Zmarł pod koniec lata ubiegłego roku.

Nie zabrakło również podziękowań, przede wszystkim Barbarze Kukule, która jest od początku sekretarzem konkursu, a także: Mirosławie Pankowskiej, Krystynie Cegielskiej, Beacie Chojnackiej i Kindze Rudowicz

Nad konkursem patronat objęło wiele instytucji i osobistości, między innymi Arcybiskup Stanisław Gądecki – metropolita poznański, Wiesław Alojzy Mering – biskup włocławski,  Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolska Kurator Oświaty, Dariusz Kałużny  – Starosta Turecki i
Jan Szarak – prezes Instytutu Pamięci Narodowej a także Krzysztof Michałkiewicz – prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ika