Rada Oddziału

Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Turku wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Skład Zarządu Rady Oddziału w Turku:

Członek Zarządu – WIESŁAWA MICHAŁEK
Członek Zarządu – MIROSŁAWA PANKOWSKA
Sekretarz – BEATA MICHALAK
Wiceprzewodnicząca – BARBARA KUKUŁA
Przewodniczący – MACIEJ KONIECZNY.