Rada Oddziału

Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Turku wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Skład Zarządu Rady Oddziału w Turku:

Członek Zarządu – Wiesława MICHAŁEK
Członek Zarządu – Mirosława PANKOWSKA
Sekretarz – Beata Michalak – KONIECZNA
Wiceprzewodnicząca – Barbara KUKUŁA
Przewodniczący – Maciej KONIECZNY