Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Protokół Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Franciszek w oczach dzieci

 

Regulamin Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Papież Franciszek w oczach dzieci

Protokół z posiedzenia obrad jury Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz włocławski
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski

Na konkurs wpłynęło 181 prac plastycznych od uczestników reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, ośrodki kultury, parafie, przedszkola i szkoły katolickie z Tarnobrzegu, Kalisza, Turku, Konina, Sieradza, Włocławka, Elbląga, Władysławowa, Gniezna, Piekar, Skęczniewa, Przykony, Tomic, Rydzyny, Gizałek, Kokanina, Żelazkowa, Szczecina, Brudzewa Kolskiego, Złoczewa, Częstochowy, Gdańska, Wrocławia, Zakopanego, Świebodzina, Szczecina, Poznania, Rzeszowa, Lublina, Białegostoku i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jury w składzie:
Przewodnicząca jury- dr Anna Sobczyk – Gąsiorek,
Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznaniu,

Członek jury – dr Beata Michalak,
Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznaniu,

Członek jury – Maciej Konieczny, organizator i pomysłodawca Konkursu,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku

po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami oraz po przeprowadzeniu dyskusji
na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:

Kategoria Przedszkoli:

I Nagroda – NADIA KULAWIAK – Sieradz

II Nagroda – BARTOSZ OWCZAREK – Sieradz

III Nagroda – MAYA MLECZKO – USA

Wyróżnienie – MARCELINA RATAJCZAK – Gizałki

Wyróżnienie – GIANNA CHIRICO – USA

Wyróżnienie – nie przyznało

Kategoria Szkół Podstawowych:

I Nagroda – JÓZEFINA STACHOWIAK- Rydzyna

II Nagroda – ZUZANNA KURZAWA – Piekary koło Dobrej

III Nagroda – ALEXA CHIRICO – USA

Wyróżnienie – TATIANA KARNKOWSKA – Złoczew

Wyróżnienie – SEBASTIAN RYKAŁA – Przykona

Wyróżnienie – MARIA ANTONIAK – Rydzyna

Podpisy jury

Kalisz, 30 maja 2018 rok

.