Category Archives: Uncategorized

FINAŁ XI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO im. WŁ. PIETRZKA

Rozbudzić uważność na drugiego człowieka

Za nami 11 edycja Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im.Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. W tym roku w konkursie fotograficznym w kategorii najstarszej nie przyznano głównych nagród. Za to można mówić o coraz większej ekspansji konkursu w środowiskach lokalnych, o czym może świadczyć większa niż wcześniej liczba nagrodzonych młodych mieszkańców naszego powiatu.

Przez 11 lat w konkursie wzięło udział blisko 13 tysięcy młodych ludzi (12.953) z Polski Australii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Republiki Południowej Afryki, Chin, Norwegii, Libanu, Kazachstanu, Czech, Włoch, Białorusi czy  Ukrainy. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wychowawczych czy terapeutycznych, często z ośrodków wiejskich lub małych ośrodkach miejskich. Jego organizatorem jest turkowski oddział Civitas Christiana, a dyrektorem artystycznym Maciej Konieczny, pomysłodawca konkursu, któremu udało się zachęcić do współpracy kilka akademickich ośrodków, jak łódzką filmówkę czy kaliskie wydziały Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbywa się w trzech kategoriach artystycznych: plastycznej, fotograficznej oraz recytatorskiej. Jego nieodmiennym celem, jak mówią organizatorzy, jest promowanie i zachowanie od zapomnienia twórczości Włodzimierza Pietrzaka – poety, krytyka literackiego, żołnierza AK, który zginął podczas powstania warszawskiego.

Gala podsumowując konkurs odbyła się tradycyjnie w turkowskim liceum, jeszcze przed odczytaniem oficjalnych wyników władze Stowarzyszenie Civitas Christiana postanowiły uhonorować odznaką Civitas Christiana osoby, najbardziej zaangażowane

w organizację konkursu, czyli: profesor Marek Szyryk i prof.Tomasz Komorowski z łódzkiej szkoły filmowej, Izabela Płonka – reprezentująca jednego z głównych sponsorów Tłocznię Soki Domowe oraz członek stowarzyszenia Mirosława Pankowska.

W tegorocznej edycji konkursu  w części fotograficznej, które podobnie jak konkurs plastyczny odbywał się w trzech obszarach tematycznych: – Polska, moja Ojczyzna, Natura, Moja rodzina,  Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna…, Moje Spotkanie w Lednicy, jury oceniało 272 fotografie z Polski, Białorusi i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kazachstanu i Litwy. -To była bardzo miła praca dla nas – mówił czytając pokonkursowy protokół  prof. dr hab. Marek Szyryk. -Myślę, że najważniejsze, by młodzi ludzie zostali z pewnym bagażem  wrażliwości i kiedy później życie pozbawi ich pasji

i rzuci w nurt pracy i rodziny, czyli tak zwanego szarego życia, by pozostała im ta uważność na drugiego człowieka.

W kategorii najmłodszej tej części konkursu (9 a 12 lat) III nagrodę przyznano Amelii Nicie z Dąbia, II nagrodę Marcie Piestrzyńskiej z Dobrej a I nagrodę otrzymał Tomasz Piotrowski z Lublińca. W kategorii 13-16 lat wyróżnienie otrzymali Gabriela Chałupniczak z Brudzewa, Daria Górna z Rzymska oraz Oliwia Ubysz z Turku. III nagrodę przyznano Jakubowi Wójcikowi z Dęblina, II nagrodę – Adrianowi Grzesiak ze Stefanowa koło Dobrej, I nagrodę Maksymilianowi Polkowskiemu  z Proszowic.

W kategorii 17-25 lat jury postanowiło wręczyć jedynie wyróżnienia. Otrzymali je Emilia Grabowy z Bytomia, Daria Łukaszenia z Białorusi oraz Iryna Tsybulkina z Białorusi.

Tradycyjnie pod względem liczebności prac bezkonkurencyjna była część plastyczna. W której na  konkurs nadesłano 869 prac z Białorusi, Chin, Kazachstanu, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy. Jury, któremu przewodniczyła dr Anna Sobczyk–Gąsiorek z Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego w Kaliszu UAM Poznań w kategorii 3-6 lat wyróżniło Antoninę Machowicz z Kalisza, przyznało dwie III nagroda – Karolinie Chwała z Warszawy oraz Hannie Grochowskiej z Celestynowa, II nagroda  powędrowała do Po Chi, Angelo Chan Z Hongkong z Chin a I otrzymała Łucja Jarosz Z Wrocławia. W kategorii 7-12 lat wyróżnienie – Anna PAWEŁCZAK z Lublina i Antonina Pietrzak z Przykony, III i II nagrodę otrzymała Zofia Sokołowska z Leszna, a I Oliwia Jałoszyńska z Czarnej Dąbrówki. W kategorii 13-17 lat wyróżnień nie było, III nagroda powędrowała do Dominiki Pęczek z Gliwic, II do Emilii Chrzczonowskiej ze Starego Lubiejewa, a I nagrodę otrzymała Anna Borowyk z Kijowa na Ukrainie. W kategorii 18-25 lat wyróżnienie – Piotr Maik z Kalisza, III nagroda – Wiktoria Petrycka z Bytomia, II nagroda – Julia Koziej z Piekar Śląskich i I nagroda – Natalia Morawiec z Piekar Śląskich.

Część recytatorska z powodów organizacyjnych, bo odbywa się tuż przed galą finałową, jest najmniej obsadzona. W tym roku zgłosiło się do niej 29 uczestników, których oceniało jury pod przewodnictwem dr Małgorzaty Ratajczyk z Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kategorii 9-12 lat wyróżnienie przyznano Adrianowi Gobuckiemu z Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Otrzymał on też nagrodę specjalną przyznawaną przez dyrektora Konkursu Macieja Koniecznego. Z kolei III nagrodę przyznano Wiktorii Gryguć ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, II nagroda: Paweł Marczyński ze Szkoły Podstawowej w Przykonie i I nagroda: Tatiana Smak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. Kategoria 13-16 lat wyróżniono dwóch recytatorów: Michała Buczyńskiego z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku oraz Adę Figiel z Liceum Ogólnokształcącego w Górze. III nagrodę przyznano Miłoszowi Ćwikowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, II Faustynie Skrobańskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, I nagrodę – Aleksandrze Kosek z I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach. Kategoria 17-23 lat: III nagroda – Natalia Krotowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, II nagroda: Kamil Śmietański z Zespołu Szkół M. Kopernika w Koninie, I nagroda – Kacper Trzpil z Liceum Ogólnokształcącego w Górze.

Upominki i nagrody, jakie otrzymali zwycięzcy i wyróżnieni swoją wartością i atrakcyjnością nie różniły się od tych sprzed roku czy dwóch. Były wśród nich piękne albumowe wydawnictwa,  banknoty kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego czy Mennicy Polskiej, aparaty fotograficzne, vouchery na pobyty weekendowe w hotelach Hilton Gdańsk czy Ibis Poznań, słuchawki, radioodtwarzacze, mikrowieże, tablety czy słodkie upominki.

-Niedawno dowiedziałem się od profesora Janusza Tylmana (przewodniczący jury fotograficznego – przyp. autora), że trzech uczestników tego konkursu są studentami łódzkiej filmówki, także jedna uczestniczka studiuje obecnie w szkole teatralnej w Warszawie – mówił Maciej Konieczny, podkreślając znaczenie w rozwój talentów młodych ludzi takich projektów, do jakich należy także Międzynarodowy Konkurs im. W. Pietrzaka. W jego wystąpieniu nie zabrakło również osobistych odniesień, kiedy zauważył, że to pierwszy konkurs bez obecności jego ojca Jana Koniecznego, wieloletniego radnego powiatowego i wychowawcy wielu pokoleń turkowian, który zawsze zasiadał na widowni. Zmarł pod koniec lata ubiegłego roku.

Nie zabrakło również podziękowań, przede wszystkim Barbarze Kukule, która jest od początku sekretarzem konkursu, a także: Mirosławie Pankowskiej, Krystynie Cegielskiej, Beacie Chojnackiej i Kindze Rudowicz

Nad konkursem patronat objęło wiele instytucji i osobistości, między innymi Arcybiskup Stanisław Gądecki – metropolita poznański, Wiesław Alojzy Mering – biskup włocławski,  Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolska Kurator Oświaty, Dariusz Kałużny  – Starosta Turecki i
Jan Szarak – prezes Instytutu Pamięci Narodowej a także Krzysztof Michałkiewicz – prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ika