VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”

 

Regulamin 7 Konkurs Plastyczny pt. Papież Franciszek w oczach dzieci

 

Szanowni Państwo,

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów  z klas I – IV szkół podstawowych do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”.  Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie  wyobraźni artystycznej    i zainteresowań w zakresie sztuk plastycznych.

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny rozpoczyna się 1 września 2020 roku     i trwa do 30 października 2020 roku. Prace plastyczne prosimy przesyłać na adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Kolska Szosa 10/21, 62-700 Turek

POLSKA

Uczestnicy konkursu przesyłają prace plastyczne w formacie A4, nigdzie wcześniej niepublikowane, technika wykonania pracy dowolna.

Finał Konkursu odbędzie się 14 listopada 2020 roku w Kaliszu – Kościół Ojców Franciszkanów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.  Szczegóły określa dołączony do niniejszego pisma regulamin konkursu. Prosimy o przekazanie informacji o konkursie dzieciom, opiekunom i rodzicom.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

www. civitaschristianaturek.eu

Honorowy Patronat:

J.E. Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce

J.E. Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński,  Prymas Polski

J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański

J.E. Arcybiskup Grzegorz Ryś, Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej

 

Z wyrazami szacunku

dr Beata Michalak – Konieczna

Przewodnicząca Kapituły

Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

Papież Franciszek w oczach dzieci

 ___________________________

Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”, Kolska Szosa 10/21

62-700 Turek

kancelaria.civitasturek@interia.eu

www.civitaschristianaturek.eu

POLSKA