VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI

 

PRACE PLASTYCZNE  LAUREATÓW VII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI”

Protokół z obrad jury

VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

„Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Na konkurs napłynęło 537 prac plastycznych z Polski, Ukrainy, Kazachstanu,

Chin i  Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jury w składzie:

Maciej Konieczny – organizator i pomysłodawca konkursu

Barbara Kukuła – Wiceprzewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Turku

dr Beata Michalak – Konieczna,  Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

dr Anna Sobczyk – Gąsiorek,  Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

prof. UAM dr hab. Beata Kotecka  – przewodnicząca jury,   Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

 KATEGORIA PRZEDSZKOLI :

Wyróżnienie: Nikodem Banasiak  z Kalisza

Przedszkole Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej

opiekun Marta Jakubowska

 Wyróżnienie: Nikola Misiak z Czermina

Zespół Szkół Publicznych w Czerminie

opiekun  Karolina Żurawska

Wyróżnienie: Nikola Gargała z Kraczkowej

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Kraczkowej

opiekun ks. Grzegorz Delmanowicz

Wyróżnienie: Aleksandra Szymczak z Dobrej

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

opiekun Aleksandra Gajewska

III Nagroda: Gabriel Szkudlarek  z Kalisza

Przedszkole Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej

opiekun Marta Jakubowska

 II Nagroda: Hanna Grochowska  z Podbieli

Szkoła Podstawowa w Podbieli

opiekun Aneta Grochowska

I Nagroda: Wiktoria Talarek z Warszawy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86  w Warszawie

opiekun Aneta Grochowska

 KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA:

Wyróżnienie: Kamil Sprutta  z Rydzyny

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie

opiekun Jerzy Kopras

Wyróżnienie: Aleksandra Zając z Pniew

Szkoła Podstawowa im. Powstańców  Wielkopolskich w  Pniewach

opiekun Helena Siminiak- Kucza

Wyróżnienie: Maja Fudala z Zakopanego

Szkoła Podstawowa  z oddziałami Integracyjnymi  nr 1 w Zakopanem

opiekun Małgorzata Grzesiak

Wyróżnienie: Łucja Nowak ze Szczytnik

Zespół Szkół  w Szczytnikach

opiekun Grażyna Militowska

III NAGRODA: Oliwia Boroszko z Kraczkowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Kraczkowej

opiekun ks. Robert Rakoczy

II NAGRODA: Wojciech Grochowski z Podbieli

Szkoła Podstawowa w Podbieli

opiekun Aneta Grochowska

I NAGRODA: Chan Po Chi, Angelo

HONG KONG – CHINY

Uzasadnienie jury:

Poziom artystyczny nadesłanych prac był porównywalny z zeszłorocznym. Wiele prac nawiązywało do pomysłów z lat ubiegłych. Nieliczne kompozycje, na które jury zwróciło uwagę, to malarskie interpretacje istoty osoby papieża w kontekście codziennego życia jak i również w sensie posługi, jaką pełni. Nagrodzone prace to wieloelementowe kompozycje z silnym zazwyczaj centrum, w którym umieszczona jest postać papieża. Wielobarwne, są wykonane kredką, flamastrem, pastelą lub są technikami mieszanymi. Prace jednobarwne to głównie ołówek. W nagrodzonych pracach jury znalazło radość młodych twórców i dziecięcą pogodę ducha. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Podpisy Jury

Turek, 6. 11.2020 r.