Prace nagrodzone i wyróżnione w edycji plastycznej VI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka

Protokół

z posiedzenia obrad jury VI Międzynarodowego Konkursu  Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka  pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Do udziału w edycji plastycznej  nadesłano się 430 prac  w kategoriach przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Polski, Litwy i Stanów Zjednoczonych.

Jury Konkursu w składzie:

prof.  UAM dr hab. Hanna Maria Ograbisz –Krawiec- przewodnicząca  Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

dr hab. Maria Podskarbi – Hebisz Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

dr  Beata Michalak – sekretarz  Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

dr Beata Kotecka    Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

Maciej Konieczny   Dyrektor i pomysłodawca Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im.Włodzimierza Pietrzaka

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r. postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

 w kategorii przedszkoli:

Wyrożnienie: Bartosz Bednarski,  Częstochowa

Wyrożnienie: Dawid Olszacki,  Kalisz Pomorski

Wyrożnienie: Sebastian Parkulab,  Nowy Jork, USA

III Nagroda: Olga Chmielewska,  Namysłów

II Nagroda: Laura Cebulska, Ziębice

I Nagroda: Lena Bagińska, Ziębice

 

w kategorii szkół podstawowych:

Wyrożnienie: Weronika Płuciennik, Przykona

Wyrożnienie: Kalina Wawrzynowicz, Krobia

Wyrożnienie: Eva Tiaškevič, Wilno (Litwa)

Wyrożnienie: Zuzanna Deptuła, Sochonie

III Nagroda: Patrycja Kaminski, Nowy Jork (USA)

II Nagroda: Tomasz Gabriel Pruszyński, Sochonie

I Nagroda: Kinga Kitlas,  Sochonie

 

w kategorii szkół  gimnazjalnych:

Wyrożnienie: Patryk Kwoczak, Nowy Jork (USA)

III Nagroda: Viktoria Rydzewska, Zielona Góra

II Nagroda: Filip Krzywosz, Zamość

I Nagroda: Łukasz Lubaś, Zamość

 

w kategorii szkół ponadgimazjalnych:

Jury nie przyznało I, II i III miejsca.

Wyrożnienie: Daria Elwart, Słupsk

Wyrożnienie: Paula Wróblewska, Turek